• قابلیت کاربرد در زخم های بستر، دیابتی، عروقی و …
  • در اشکال و اندازه های مختلف جهت کاربرد آسان
  • قابل برش در اندازه های مختلف
  • در زمان استفاده با توجه به کیفیت و ساختار فوم بعد از تعویض به هیچ عنوان به زخم نمی چسبد.