دستگاه suprasorb CNP

یکی از پیشرفته ترین سیستم های وکیوم تراپی است که توسط بیمارانی استفاده می شود که تحت درمان (NPWT) می باشند. با استفاده از این دستگاه می توان سرعت پروسه درمان انواع زخم ها را مشاهده کرد.

به عنوان مثال:

۱- درمان ثانویه در زخم های مشکل دار (زخم در ناحیه شکم، زخم های باز، زخم های دیابتیک که در پا ایجاد می شوند، زخم بستر و …)

۲- برای مدیریت ترشحات زخم، ایده آل جهت زخم های پرترشح و عفونی.

۳- برای تقویت جوانه های سلولی در اطراف زخم.

۴- جهت درمان زخم های بسیار عمیف، جای زخم و حفره های بوجود آماده بر اثر زخم.

این دستگاه را می توان برای هر نوع زخمی از آلوده گرفته تا غیر آلوده، زخم بر اثر سوختگی یا سوختگی حاد که می توانند شامل انواع سوختگی های سطحی، عمیق، بسیار تازه و تراوش کننده و یا نیمه مرطوب باشند، استفاده کرد.